Sammanställning fångstrapporter Vänern 2015

Under 2015 har det rapporterats totalt 1173 stycken fiskar till Sportfiskarnas fångstdataprojekt. Av dessa har närmare 40% rapporterats via fångstdataappen! En stor del av övriga fångster har rapporterats genom fisketävlingar där tävlingsarrangörer och deltagare gör ett stort jobb att samla in fångstrapporter. Här kommer en kort sammanställning på de fångstrapporter som vi fått in under året.


Fig. Artfördelning på alla rapporterade fångster 2015.

Tack till er som rapporterat era fångster under 2015! Appen Fångstdatabanken finns på Appstore och Google Play. Ni som har frågor eller vill veta mer om appen eller Sportfiskarnas fångstdataprojekt får gärna höra av er till oss!

För Sportfiskarna

Simon Jonsson, Sportfiskarna region Värmland

Tel: 076-893 75 70

Mail: simon.jonsson@sportfiskarna.se

Publicerad: 2016-01-13 10:36:10