Dokumentation från infokvällar Vänern 8 och 9 november

Sportfiskarna har nyligen hållit öppna Vänermöten i Mariestad och Karlstad. Där har myndigheter, forskare, Sportfiskarna och kraftbolag med flera presenterat sin verksamhet i Vänern, Klarälven och inte minst i Gullspång.

Gullspångslaxen viktig fråga
Laxen och öringen i Gullspång är mycket hotad och prioriterad och Länsstyrelserna i Västra götalands- och Värmlands län jobbar med en förvaltningsplan för Vänern, där Gullspångsälven finns med som en mycket viktig del. Under mötena har även Havs- och Vattenmyndigheten medverkat och de säger att Vänerns laxar och särskilt Gullspånglaxen är givetvis prioriterad i deras arbete med de svenska laxstammarna.

Sportfiskarna har sedan fler år jobbat med fångstrapporteringsprojekt för laxen och öringen i Vänern och de möten vi haft nu i veckan är en del i dessa projekt. Syftet är att samla kunskap om bestånden och även skapa samverkan mellan olika aktörer för att göra det bästa för Vänerns fiskbestånd där vi ser Gullspångslaxen som absolut mest hotad och därmed prioriterad.

De som deltog på mötena hade möjlighet att ställa frågor till en samlad panel med personer från Länsstyrelserna, Havs- och Vattenmyndigheten, Gammelkroppa lax AB, Fortum, Laxfond Vänern, SLU, Karlstads universitet, FOG Vänern och Sportfiskarna. Förbundets generalsekretrare Anders Karlsson var på plats och menade att det omedelbart måste vidtas åtgärder för att rädda den vilda Gullspångslaxen.

Under slutet av 2016 och 2017 kommer vi jobba med att lägga in de fångster som sportfiskare rapporterat från 2011 och framåt vilket innebär att Fångstdatabanken kommer ha en databas med statistik för över 10 000 fångster från Vänern.

Vi hoppas på god utveckling för Vänerns sportfiske och fiskbestånd och kommer även jobba vidare med de övriga nationella vatten vi har.

Se lista med presentationer i PDF-format från infokvällarna på http://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/5731

Peter Belin, Sportfiskarna

Publicerad: 2016-11-23 16:18:16