Sammanställning fångster i Vänern jan-sept 2015

Under 2015 har Sportfiskarna fått in 836 rapporterade fiskar varav 538 är inrapporterade via Fångstdatabanken. Övriga rapporter kommer från trollingtävlingar och där har vi ännu inte fått in rapporter från alla genomförda tävlingar.

Sportfiskarnas projekt för fångstdata i Vänern 2015 finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Värmland. Data för alla rapporterade gäddor används inom projektet "Test av metoder för övervakning av gäddbestånden i Vänern" som genomförs av SLU, Avd. för Akvatiska resurser, och alla rapporterade fångster skickas till även till Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelser och forskare för att användas inom forskning och förvaltning.

De rapporterade fångsterna är uppdelade på följande arter:

Tack till er som använder appen och rapporterar era fångster! Den finns på Appstore och Google Play. Ni som har frågor eller vill veta mer om appen eller Sportfiskarnas fångstdataprojekt får gärna höra av er till oss!

För Sportfiskarna

Peter Belin, platschef Sportfiskarna region Värmland

Tel: 070-689 48 20

Mail: peter.belin@sportfiskarna.se

Publicerad: 2015-09-22 10:54:00