Ny design Fångstdatabanken

Fångstdatabanken i ny kostym

Nu har webbsidan för Fångstdatabanken, vår applikation för fångstrapportering och fångststatistik fått en ansiktslyftning och även möjlighet att rapportera fångster direkt via webbsidan. Det gör att det nu går att rapportera både via dator och appar.

Under sommaren/hösten kommer även applikationerna för mobiltelefoner få ny design liknande webbsidan.

Under 2019 har vi fått in kring 1400 fångster rapporterade varav 1300 är från Vänern där Sportfiskarna arbetar med olika projekt för sportfiske och fångster.

Vänerfisket efter lax har varit mycket bra under våren och det har fångats många stora laxar i år. Total har 794 laxar rapporterats och 125 var över 80 cm och 2 fisk över metern har fångats.

Fångstdatabankens appar har funnits sedan 2014 och används för fångstrapportering och statistik. Här kan du rapportera ditt fiske och följa ditt fiske i en del av våra nationella vatten. Allt som rapporteras in lämnas vidare för att användas för forskning, förvaltning och ett bättre sportfiske.

Det finns möjlighet att rapportera sportfiske i Vänern, Vättern, Hjälmaren samt utvalda områden i Blekinge och Östkusten. Arbetet med val av områden och avgränsningar görs i samverkan med Havs-och vattenmyndigheten, länsstyrelser och SLU Aqua.

Sportfiskarnas fångstdataprojekt har delfinansierats via bidrag från anslag 1:11 Åtgärder för havs och vattenmiljö samt medel från Leader, Havs och fiskeprogrammet.