Sammanställning fångstrapporter Vänern 2019
Under 2019 har det rapporterats totalt 4251 fångster till Sportfiskarnas fångstdataprojekt. Av dessa har drygt 45% rapporterats via fångstdataappen! En stor del av övriga fångster har rapporterats genom fisketävlingar där tävlingsarrangörer och deltagare gör ett stort jobb att samla in fångstrapporter. En del fångster har även rapporterats under hamnintervjuer och via enkäter. Här kommer en kort sammanställning på de fångstrapporter som vi fått in under året.
Läs hela artikeln
Premiär Vänerfilmen
Sportfiskarna har inom ett Leaderprojekt producerat en film om fisk och fiske i Vänern med fokus främst på laxen.
Läs hela artikeln
Ny design Fångstdatabanken
Fångstdatabanken i ny kostym
Läs hela artikeln
Sportfiskarnas infokvällar Vänern 2018
Sportfiskarna arrangerar träff för medlemmar, klubbar och andra sportfiskeintresserade kring Vänern och Klarälven. Välkomna till infokväll med Sportfiskarna och referensgruppen för Sportfiskarnas fångstdataprojekt i Vänern! Det blir föredrag från olika aktörer inom sportfiske och fiske i Vänern.
Läs hela artikeln
Fångstdatabanken på Youtube
Under året har vi fått in 1657 rapporter inom våra projekt för fångstrapportering i våra nationella vatten. Hälften har kommit via Fångstdatabanken och vi tackar er som rapporterar era fångster och hoppas fler kommer att ansluta sig. Totalt har vi nu över 12 000 fångster registrerade varav 4900 är laxar från Vänern. Det är glädjande att vi börjar få fler gäddfiskare att inse vikten av att ha en bra fångststatistik för att kunna ha ett fortsatt bra fiske.
Läs hela artikeln
SM i trolling 2018
Kinnekulleträffen 2018
Läs hela artikeln
Sammanfattning Infokvällar Vänern, 20-21 nov
Sammanfattning
Läs hela artikeln
Sportfiskarnas infokvällar Vänern, 20 och 21 november
Sportfiskarna arrangerar träff för medlemmar, klubbar och andra sportfiskeintresserade kring Vänern och Klarälven. Välkomna till infokväll med Sportfiskarna och referensgruppen för Sportfiskarnas fångstdataprojekt i Vänern! Det blir föredrag från olika aktörer inom sportfiske och fiske i Vänern.
Läs hela artikeln
Aktuell info Sportfiskarna och Vänern 2017
Här kommer kort halvårsrapport från Sportfiskarnas fångstdataprojekt i våra nationella vatten samt lite annat om Vänern.
Läs hela artikeln
Dokumentation från infokvällar Vänern 8 och 9 november
Sportfiskarna har nyligen hållit öppna Vänermöten i Mariestad och Karlstad. Där har myndigheter, forskare, Sportfiskarna och kraftbolag med flera presenterat sin verksamhet i Vänern, Klarälven och inte minst i Gullspång.
Läs hela artikeln
Sportfiskarna infokvällar Vänern 8 och 9 november
Sportfiskarna arrangerar träff för medlemmar, klubbar och andra sportfiskeintresserade kring Vänern och Klarälven. Välkomna till infokväll med Sportfiskarna och referensgruppen för Sportfiskarnas fångstdataprojekt i Vänern! Det blir föredrag från olika aktörer inom sportfiske och fiske i Vänern.
Läs hela artikeln
Vårfisket igång på allvar!
Nu märker vi att vårfisket kommit igång i Vänern och antalet rapporterade fångster har ökat mycket från slutet av mars. Hittills i år har det kommit in närmare 120 stycken rapporterade fiskar via appen fördelade på lax, öring, gädda och abborre. Logga gärna in och kika närmare på den sedan årsskiftet nya statistik delen med en hel del spännande och intressant statistik på de fångster som rapporteras i appen
Läs hela artikeln
Sammanställning fångstrapporter Vänern 2015
Under 2015 har det rapporterats totalt 1173 stycken fiskar till Sportfiskarnas fångstdataprojekt. Av dessa har närmare 40% rapporterats via fångstdataappen! En stor del av övriga fångster har rapporterats genom fisketävlingar där tävlingsarrangörer och deltagare gör ett stort jobb att samla in fångstrapporter. Här kommer en kort sammanställning på de fångstrapporter som vi fått in under året.
Läs hela artikeln
Sammanställning fångster i Vänern jan-sept 2015
Under 2015 har Sportfiskarna fått in 836 rapporterade fiskar varav 538 är inrapporterade via Fångstdatabanken. Övriga rapporter kommer från trollingtävlingar och där har vi ännu inte fått in rapporter från alla genomförda tävlingar.
Läs hela artikeln