Sportfiskarnas infokvällar Vänern 2018

2018-11-09

Felaktigt formaterad artikel!

Läs hela artikeln

Fångstdatabanken på Youtube

2018-09-17

Under året har vi fått in 1657 rapporter inom våra projekt för fångstrapportering i våra nationella vatten. Hälften har kommit via Fångstdatabanken och vi tackar er som rapporterar era fångster och hoppas fler kommer att ansluta sig. Totalt har vi nu över 12 000 fångster registrerade varav 4900 är laxar från Vänern. Det är glädjande att vi börjar få fler gäddfiskare att inse vikten av att ha en bra fångststatistik för att kunna ha ett fortsatt bra fiske.

Läs hela artikeln

SM i trolling 2018

2018-02-01

Kinnekulleträffen 2018

Läs hela artikeln

Sammanfattning Infokvällar Vänern, 20-21 nov

2017-11-29

Sammanfattning

Läs hela artikeln

Sportfiskarnas infokvällar Vänern, 20 och 21 november

2017-10-03

Sportfiskarna arrangerar träff för medlemmar, klubbar och andra sportfiskeintresserade kring Vänern och Klarälven. Välkomna till infokväll med Sportfiskarna och referensgruppen för Sportfiskarnas fångstdataprojekt i Vänern! Det blir föredrag från olika aktörer inom sportfiske och fiske i Vänern.

Läs hela artikeln

Aktuell info Sportfiskarna och Vänern 2017

2017-07-11

Här kommer kort halvårsrapport från Sportfiskarnas fångstdataprojekt i våra nationella vatten samt lite annat om Vänern.

Läs hela artikeln

Dokumentation från infokvällar Vänern 8 och 9 november

2016-11-23

Sportfiskarna har nyligen hållit öppna Vänermöten i Mariestad och Karlstad. Där har myndigheter, forskare, Sportfiskarna och kraftbolag med flera presenterat sin verksamhet i Vänern, Klarälven och inte minst i Gullspång.

Läs hela artikeln

Sportfiskarna infokvällar Vänern 8 och 9 november

2016-10-10

Sportfiskarna arrangerar träff för medlemmar, klubbar och andra sportfiskeintresserade kring Vänern och Klarälven. Välkomna till infokväll med Sportfiskarna och referensgruppen för Sportfiskarnas fångstdataprojekt i Vänern! Det blir föredrag från olika aktörer inom sportfiske och fiske i Vänern.

Läs hela artikeln

Vårfisket igång på allvar!

2016-04-07

Nu märker vi att vårfisket kommit igång i Vänern och antalet rapporterade fångster har ökat mycket från slutet av mars. Hittills i år har det kommit in närmare 120 stycken rapporterade fiskar via appen fördelade på lax, öring, gädda och abborre. Logga gärna in och kika närmare på den sedan årsskiftet nya statistik delen med en hel del spännande och intressant statistik på de fångster som rapporteras i appen

Läs hela artikeln

Sammanställning fångstrapporter Vänern 2015

2016-01-13

Under 2015 har det rapporterats totalt 1173 stycken fiskar till Sportfiskarnas fångstdataprojekt. Av dessa har närmare 40% rapporterats via fångstdataappen! En stor del av övriga fångster har rapporterats genom fisketävlingar där tävlingsarrangörer och deltagare gör ett stort jobb att samla in fångstrapporter. Här kommer en kort sammanställning på de fångstrapporter som vi fått in under året.

Läs hela artikeln

Syfte

Fångstdatabanken är en fångstrapporteringsfunktion som skapats av Sportfiskarna med syfte att på ett enkelt sätt rapportera in fångster från sportfisket i våra nationella vatten. Här kan sportfiskare via applikationer registrera fångster och följa sitt fiske. Apparna finns för iPhone och androida mobiler och hittas på App Store och Google Play. Förutom att du själv kan ha nytta av att se hur ditt fiske varit kommer dina fångster användas för forskning och förvaltning för att utveckla sportfisket i våra fiskevatten.

Under 2015 genomförs ett pilotprojekt där Vänern och kusten i Östergötland ingår. Projektet finansieras delvis med medel från Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Värmland. Östergötlands del har finansierats med medel från EU:s landsbygdsprogram via FOG Kustlandet. Sportfiskarna arbetar för att Fångstdatabanken även ska användas för fler av våra nationella vatten.

Kontakt

Postadress
Sportfiskarna, region Värmland
Industrileden 2
667 32 Forshaga

Telefon
054-87 68 30 (reception)

070-689 48 20 (Peter Belin)

E-post
forshagaforsen@sportfiskarna.se