Sammanställning fångstrapporter Vänern 2019

Under 2019 har det rapporterats totalt 4251 fångster till Sportfiskarnas fångstdataprojekt. Av dessa har drygt 45% rapporterats via fångstdataappen! En stor del av övriga fångster har rapporterats genom fisketävlingar där tävlingsarrangörer och deltagare gör ett stort jobb att samla in fångstrapporter. En del fångster har även rapporterats under hamnintervjuer och via enkäter. Här kommer en kort sammanställning på de fångstrapporter som vi fått in under året.

Fig. Artfördelning på alla rapporterade fångster 2019.

  • Av samtliga registrerade laxar var 258 st (25,3%) av vilt ursprung och 762 st (74,4%) var av odlat ursprung.
  • Av samtliga registrerade öringar var 104 st (13,9%) av vilt ursprung och 644 st (86,1%) var av odlat ursprung.
  • Av samtliga 1768 registrerade laxar och öringar, var 1250 st (70,7%) över minimimåttet i Vänern på 60 cm.
  • Av samtliga registrerade laxar var 608 st (59,6%) odlad lax över minimimåttet 60 cm och 171 st (16,8%) var vild lax över 60 cm.
  • Av samtliga registrerade öringar var 430 st (57,5%) odlade öringar över minimimåttet 60 cm, och 41 st (5,5%) var vild öring över minimimåttet 60 cm.

Tack till er som rapporterat era fångster under 2019! Appen Fångstdatabanken finns på Appstore och Google Play. Ni som har frågor eller vill veta mer om appen eller Sportfiskarnas fångstdataprojekt får gärna höra av er till oss!

För Sportfiskarna
David Spange, Sportfiskarna region Väst